140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Program Ana Başlıkları

 • Kanserli Hastalarda Beslenme
 • Gastro -İntestinal Cerrahide Klinik Nütrisyon
 • Mide Kanserleri
 • Reflü Hastalığı
 • Obezite ve Metabolik Cerrahi
 • Gastrointestinal Cerrahide Enzim Yetmezliği
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
 • Kolon Kanseri
 • Rektum Kanseri
 • Kolon Poliplerinde Yönetim ve Genetik
 • Kolektrol Aciller
 • Divertiküler Hastalık
 • Koledok Yaralanmaları
 • Hepatobilier Kanserler
 • Akut Kolesistit
 • Hemoroidal Hastalık
 • Perianal Fistül ve Cerrahisi
 • Pilonidal Sinüs
 • Fissür Tedavisi
 • Kabızlık, Spastik Kolon ve Tıkayıcı Bağırsak
 • Stoma Uygulamaları
ÖNEMLİ TARİHLER