140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Bilimsel Program


Saat SALON-A Saat SALON-B
08.00-09.00 Bildiri Sunumları (Üst GİS ve Obezite)
Oturum Başkanları:
HÜSNÜ SÖNMEZ, GÖRKEM ÖZDEMİR
08.00-09.00 Bildiri Sunumları (Acil ve Komplikasyonlar)
Oturum Başkanları:
ŞEYMA YURTSEVEN-BURCU ÜGÜ
   
   
09.00-10.30 Safra Yolları ve Pankreas
Oturum Başkanları:
ABDULLAH ÜLKÜ, NURKAN TÖRER
09.00-10.30 Stoma Bakımı Yönetimi
Oturum Başkanları:
FATMA ETİ ASLAN, SEVBAN ARSLAN
Safra Yolu Yaralanmaları, Taş ve Darlıklarında Öncelikli Yaklaşımlar;
- Cerrahi
GÖKHAN SARITAŞ

- Endoskopi/ERCP

MURAT ÖKSÜZ
Hastayı Stomaya Hazırlamak, 4N,1K! 
REFİYE AKPOLAT
Zamana Göre Stoma Komplikasyonları
DUDU ALPTEKİN
Güvenli Laparoskopik Kolesistektomi Teknik Kuralları Nelere Dikkat Etmeli?
KUNTAY KAPLAN
Peristomal Cilt Komplikasyonlarında Kullanılan Değerlendirme Araçlarının Bakıma Etkisi (Online)
DENİZ HARPUTLU
Pankreas ameliyatları sonrası gelişen fistillerde takip ve tedavi
ALİ SAPMAZ
Stomaya Özel Diyet Gerekli midir?İleostomi/Kolostomi de özel diyetin önemi var mı?
PINAR ŞAHİN
Akut ve Kronik Pankreatitte Beslenmede Güncel Kılavuzlar
NEŞERİZ NİHAL AKARCA
Tartışma 
Tartışma   
10.30-11.00 ÇAY /KAHVE ARASI 10.30-11.00 ÇAY /KAHVE ARASI
11.00-12.00 Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi Stratejileri; Acil Algoritma Nasıl Olmalı (UpTo Date)
Oturum Başkanları:
TOLGA ÖLMEZ , HÜSEYİN KILAVUZ
11.00-12.00 Yara Bakımı ve Yönetimi
Oturum Başkanları:
SEÇİL TAYLAN,GÜLDEN KÜÇÜKAKÇA ÇELİK
Kolon Divertikülit Perforasyonunda Acil Yönetim 
ALİ EZER
Yara İyileşmesi ve Güncel Tedavi Yöntemleri
DERYA GEZER
Akut Apandiste Cerrahi Zamanlama? Medikal Tedavi Hayal mi? Gerçek mi?
ÖZLEM ZELİHA SERT
Yara Enfeksiyonlarında Yaklaşım
FERİT KUŞCU
Gastrointestinal Anastomoz Kaçaklarında Yönetim? Enterokütan Fistül Belası
KORAY DAŞ
Basınç Yarası ve Yönetimi
HAMİDE ŞİŞMAN
Tartışma  Yara Bakımında Tıbbi Beslenme Tedavisi: İmmunonutrisyonun Önemi
EZGİ BAYRAKTAR
  Tartışma 
12.00-12.30 ÜST GİS CERRAHİSİNDE ROBOTİK / LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN YERİ
Oturum Başkanları:
ALPER PARLAKGÜMÜŞ, ATILGAN TOLGA AKÇAM
12.00-12.30 KONFERANS:
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliğinin Gelişme Serüveni ve Güçlenmesi
Oturum Başkanı: SEVİLAY ERDEN
Konuşmacı:SEÇİL TAYLAN
ÖZEGAUS
HASAN BEKTAŞ
MİDE-PANKREAS
VOLKAN ÖTER
Tartışma 
12.30-13.30 Öğle Yemeği 12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 İrritabl Kolon Sendromu ve İnflamatuar Bağırsak Hastalığı
Oturum Başkanları:
BİROL ÖZER, AYHAN DAĞ
13.30-15.00 Hemşirelik Bakımında Özel Konular
Oturum Başkanları:
REFİYE AKPOLAT, HAMİDE ŞİŞMAN
Gastroenterolog Gözüyle Spastik Kolonun Medikal Tedavisi ve Öneriler
EGE  ALTAN
Gastrointestinal Cerrahide ERAS Protokollerini Klinikte Uygulama 
GÜLDEN KÜÇÜKAKÇA ÇELİK
Ülseratif Kolitli Hastada Cerrahi Hastalıta Zamanlama
HALDUN GÜNDOĞDU
Güncel Endoskopik Girişimlerde Hemşirelik Yaklaşımları 
ŞEYMA YURTSEVEN
İBS 'de Tıbbi BeslenmeTedavisi Yöntemleri: FODMAP
BETÜL GÜLŞEN
İnflamatuar Barsak Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları
ESMA GÖKÇE
Tartışma İnflamatuar Hastalıklarında Kişiye Özel Beslenme Nasıl Olmalı?
AYBALA TAZEOĞLU
14.30-16.00 Obezitede Yönetim Nasıl Olmalı? Teknik Ayrıntılar
Oturum Başkanları:
MUSTAFA TAŞKIN, AHMET TÜRKÇAPAR
Tartışma 
Obez Bireyde Uygun Değerlendirme ve Tedavi Kararı Hangi Hastaya Hangi Cerrahi Yöntem? BKİ Yeterli Bir Ölçüt mü?
MEHMET ÖZDOĞAN
15.00-15.40 Olgularla Tartışalım
Oturum Başkanları:
ESMA GÖKÇE, RABİA CİHAN, YASEMİN AKIL
Cerrahi Dışı Uygulamalar Ne Kadar Etkili: Mide Balon Uygulaması Mide Botoks Uygulaması, Endoskopik, Plikasyon
KAYHAN ÖZDEMİR
Olgular Eşliğinde Stoma Komplikasyon Yönetimi
SERCAN KARADAĞ
Sleeve Gastrektomi
EVREN DİLEKTAŞLI
 
Mini Gastrik By-Pass
UFUK ARSLAN
 
Obez Bireyin Beslenme Tedavisinde Tartışılan Konseptler: Diyet ve Ötesi
ÇİSEM GÜNDÜZ
Yara Bakımında Hangi Hastaya Hangi Uygulama?
SEMA İNCE
Tartışma  Olgular Eşliğinde Yüksek Çıktılı Stomada Beslenme Nasıl Olmalı?
YASEMİN AKIL
16.00-16.30 ÇAY /KAHVE ARASI 16.15-16:30 ÇAY /KAHVE ARASI
16.30-17.45 Revizyonal Cerrahi Kime? Ne Zaman? Hangi Teknik?
Oturum Başkanları:
SÜLEYMAN ÇETİNKÜNAR, SEDAT BELLİ
16.30-18.00 Bildiri Sunumları (Karma Konular)
Oturum Başkanları:
TÜLAY BAŞPINAR, ÇİĞDEM BİLDİRİCİ
Revizyonel Cerrahi Kime? Ne zaman?
TURGUT KARACA
 
Sleeve Gastrektomi Sonrası Revizyon Seçenekleri, Güvenli Cerrahi Planlar 
EREN TAŞKIN
 
Komplike Olmuş Metabolik Cerrahi Ameliyatlarının Revizyonu
RECEP AKTİMUR
 
Reflüsü Olan Hastalarda Obezite Cerrahisi
AHMET TÜRKÇAPAR
 
Tartışma   
18.00-18.30 Açılış Konuşmaları ve Açılış Konferansı
Oturum Başkanları: EMİN UĞUR ERKOÇAK, ÖMER ALABAZ
Konuşmacılar:
DİLEK DOĞAN
DERYA ŞAHİN
ALPER SÖZÜTEK
SERDAR KARACA
ÖMER ALABAZ

KONFERANS: Cerrahinin Geleceği ve Hollywood
ZAFER CANTÜRK
Saat SALON-A
08.00-10.30 Kolorektal Kanser Metazlarında Yönetim (Son Literatür Ne diyor: Up To Date)
Oturum Başkanları:
BÜLENT ERKEK, AHMET SERDAR KARACA
Kolorektal Metastatik Karaciğer Tümör Cerrahisinde Zamanlama ve Transplantasyonun Yeri
SÜLEYMAN ÇETİNKÜNAR
Mezokolik Rezeksiyon Efsane mi? Gerçek mi?
SÜMER YAMANER
Karaciğer Metastazlarında Ablasyon ve Transarteriyel Girişimler: Cerrahiye Alternatif mi?
TUĞSAN BALLI
Kolorektal Tümörleri Peritoneal Yayılımında: Profilaktik/Tedavi Edici HİPEK ve PİPAC Endikasyonları
TAYLAN ÖZGÜR SEZER
Kolorektal Kanserin Moleküler Temelleri ve Herediter Kanser Sendromları
UĞUR TOPAL
Tartışma 
10.30-11.00 ÇAY /KAHVE ARASI
11.00-12.00 Rektum Hastalıkları
Oturum Başkanları:
ÖMER ALABAZ, ALPER SÖZÜTEK
Cerrah Gözüyle Rektum Kanserinde Tam Cevaba Yaklaşım
BİROL BOSTANCI
Erken Evre Rektum Kanserinde Tedavi Algoritması
BÜLENT ERKEK
Robotik, Laparoskopik Mezorektal Eksizyon Sonuçları
OKTAR ASOĞLU
Tartışma 
12.00-12.30 Gastro-İntestinal Cerrahide Beslenme Ne zaman ? Nasıl ?
Oturum Başkanları:
HALDUN GÜNDOĞDU, MÜGE ARSLAN
Sarkopeni ve Kanser
OĞUZ KARA
Gastro-İntestinal Kanser Cerrahisinde Beslenme Ne Zaman Başlamalı ve Nütrisyonal Destek Ne Kadar Devam Etmeli?(ESPEN Son Önerileri)
DİLEK DOĞAN
Tartışma 
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.15 Hemeoridal Hastalık Yönetimi
Oturum Başkanları:
SEZAİ DEMİRBAŞ, ERAY KARA
Hemoroidal Hastalık ve Mukozal Prolapsta Stapler Uygulama Seçenekleri ve Tekniği
BÜLENT MENTEŞ
Konstipasyonun Diyet Tedavisinde; Mikrobiyota ve Probiyotiklerin Önemi
BİRGÜL DAĞ
Tartışma 
14.15-15.00 Sağlıkla İlgili Son Yargıtay Kararları (Key Note Lecture)
Oturum Başkanları:
SEFA ÖNAL, MUSA İNAL
Konuşmacı: ADNAN KUVVETLİ
TARTIŞMA
15.00-16.30 Anorektal Hastalıklar (Son Literatür Ne diyor: Up To Date)
Oturum Başkanları:
ALİ UZUNKÖY, CAVAN XUBANOV
Proktolojide Cerrahi Dışı Tedaviler ( Lokal Uygulamalar)
RAMAZAN GÜNDOĞDU
Fistul Cerrahisinde Sfinkter Koruma ve Sfinkter Onarımı
BÜLENT MENTEŞ
Anal Bölge Kondilomlarında Tedavi, HPV Aşısının Yeri Var mı?
İSMAİL CEM ERAY
Plonidal Sinüsü Nasıl Tedavi Edelim?
SERHAN YILMAZ
Rektal Prolapsus Cerrahisi Ne Zaman? Kime?
SEZAİ DEMİRBAŞ
16.30-16.45 ÇAY /KAHVE ARASI
16.45-17.30 Kolonoskopik ve Endoskopik Girişimler: Cerrahinin Yerini mi alıyor? (Videolu Anlatım)
Oturum Başkanları:
SEFA ÖZYAZICI, İBRAHİM BÜYÜKDERELİ
EMR/ESD/
BAHRİ ABAYLI
Kolonoskopide Polip ve Displazi Takibi Algoritması
BANU KARA
Kolonoskopi Yardımlı Laparoskopik Cerrahi Ne Zaman ? Nasıl? Peroperatif Kolonoskopi Endikasyonları?
ERAY KARA
Tartışma
Saat SALON-B
09.00-09.30 Akıllı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı
Oturum Başkanları:
NURKAN TÖRER, BURAK YAVUZ
DERYA ALABAZ
 
09.30-10.30 Bildiri Sunumları (Gastointestinal)
Oturum Başkanları:
UĞUR TOPAL, İSHAK AYDIN
 
 
TARTIŞMA
10.30-11.00 ÇAY /KAHVE ARASI
11.00-12.00 Bildiri Sunumlar (Hepato-Pankreatiko-Bilier)
Oturum Başkanları:
KUBİLAY DALCI, ASLAN KARAMAN
 
 
 
12.00 Kapanış
ÖNEMLİ TARİHLER