140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Davet

Sizleri 31 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihlerinde Hilton Otel Adana’da yapılacak olan 7. Uluslarası Katılımlı Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyarız.

Kanserler başta olmak üzere genel cerrahinin temel konularından olan sindirim sistemi hastalıklarının prevelansı günümüzde çok hızla artmaktadır. Özefagus, mide ve kolorektal hastalıklarının cerrahi tedavisi halen vazgeçilmez özelliğini korumaktadır. Bu alanda açık cerrahi yanında laparoskopik, robotik ve endoskopik uygulamalar yeni teknolojiler sayesinde daha kolay ve daha güvenli yapılabilmektedir. Tedavi modaliteleri multidisipliner olarak tartışılması gereken bu alanda inanılmaz bir hızda artan bilimsel çalışma, yayın ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi de zorunlu kılmaktadır.

Kongremiz, genel cerrahlar, cerrahi asistanları, diyetisyenler, tıp öğrencileri ve hemşireler için önde gelen önemli cerrahi toplantılardan biridir. Gerçekleşecek kongrenin ayırt edici özellikleri, teknoloji ve cerrahinin buluştuğu konferanslar, panelller, canlı yayınlar, uzmanına danışın ve yuvarlak masa tartışmaları ile sizleri kalite ve deneyimiyle yıllarını bu alana vermiş uzmanlarla buluştururken, uygulamalı eğitim ve didaktik öğrenme olanakları konusunda geniş bir yelpaze sunacaktır.

Program Komitesi, günümüzün eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını gidermek için modern bilimsel program ve sürekli değişen sağlık ortamında en iyi sonuçları elde etmek için cerrahlara yetenekler kazandırmayı amaçlamaktadır. Kursları, eğitim ve öğretim yöntemlerinde en iyi uygulamalar yoluyla bilgi ve beceri kazanmaya odaklanacaktır. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılım beklediğimiz kongremize ilgili konularda deneyimli birçok bilimsel bilim adamı katkı sunacaktır. Video ve olgu sunumu ağırlıklı panellerimiz yanında, toplantımızda sözlü ve poster sunumları ile deneyimlerin paylaşılması sağlanacaktır.
Ayrıca gastrointestinal hastalıklarda önemli hemşirelik hizmetleri, diyetisyenlik ve beslenme alanındaki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde konuşmacılar programda yer alacaktır. Stoma, yara bakımı, IBS, obezitede beslenme ana konu, kurs, bildiri sunumu şeklinde hemşire ve diyetisyen arkadaşların katılımları katkıları sağlanacaktır.
Kongremiz ayni zamanda webden yayınlanacak ve uluslararası konuşmacıların bir kısmını hibrit olarak dinleme imkanı bulacağız.
Bilimsel konuları ve deneyimli konuşmacıları ile bilimsel, bölgesel güzellikleri ile sosyal karnaval yaşatacak kongremize hepinizi bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu adına saygılar sunarız.

Prof. Dr. Ömer Alabaz
Kongre Başkanı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.
Prof. Dr. Alper Sözütek
Kongre Sekreteri
Adana Şehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Kliniği
ÖNEMLİ TARİHLER